Bakom kulissen – Hur hänger nässköljning och näsans anatomi ihop?

 

nasaPå slemhinnorna i näsa, bihålor, luftrör och bronker sitter det mikroskopiska flimmerhår (cilier). Flimmerhårens uppgift är att hålla luftvägarna och bihålorna rena genom att transportera bort slem och smuts. Nässköljning aktiverar flimmerhåren så att slem med damm, pollen, virus och bakterier effektivt transporteras ut.

Som tidigare nämnts är nässköljning möjligt tack vare att det strax ovanför näsryggen finns ett hål i den mellanvägg som skiljer höger och vänster näsborre åt. Vattnet passerar från den ena näsborren in i näsans mellersta hålrum och ut igen genom den andra näsborren.

I näshålan mynnar tårkanaler, örontrumpet och passager från bihålorna.  Vid en korrekt utförd nässköljning kommer inget vatten in i dessa passager men när vattnet strömmar genom näshålan så uppstår ett undertryck som påverkar även dessa gångar. Det uppstår ett slags ”sug-effekt” som lättar på trycket i bihålor och örontrumpet.
Vid bihåleinflammation avlägsnas var och slem och effekten kan kännas nästan omedelbart. Tårkanalerna rensas också vid nässköljning och ibland upplever människor att detta påverkar deras syn positivt.moj